ساخت پهباد خورشيدي جهت جلوگيري از شکار غير قانوني با استفاده از پرينتر سه بعدي

در تاریخ 1395-01-11 منتشر گردیده

استفاده از پرینترهای سه بعدی بطور گسترده ای در حال افزایش می باشد و هر روزه قطعات کاربردی بسیاری با استفاده از این دستگاه ها تولید می شود. اخیراً فردی به نام تکسان اقدام به ساخت پهباد خورشیدی با استفاده از پرینتر سه بعدی نموده است و هدف از ساخت چنین پهبادی جلوگیری از شکارهای غیر قانونی می باشد. این پهباد پرینت سه بعدی انرژی حرکتی خود را از نور خورشید تامین می نماید و قابلیت حمل چند دوربین جهت شناسایی متخلفین و شکارچیان غیر قانونی را دارد. این مخترع بیان می نماید که هدف از ساخت چنین پهبادی کمک به محیط زیست و جلوگیری از منقرض شدن موجودات بخاطر شکارهای غیر قانونی می باشد و قصد دارد تا این پهباد را در جهت نگهداری و حفاظت از فیلها و کرگردنها که نسل آنها در معرض انقراض می باشد بکار گیرد. لازم به ذکر می باشد که کمتر از 5000 راس کرگدن مشکلی در حیات وحش باقی مانده است و بطور متوسط هر ساله در حدود 1000 راس طعمه شکارچیان غیر قانونی می شوند. این مخترع در نظر داد اقدام به ساخت پهبادی نماید که در حدود 200 کیلومتر مداومت پرواز و توانایی حمل شش کیلوگرم بار داشته باشد. بدنه این پهباد با استفاده از پرینتر سه بعدی بسیار سبک ساخته خواهد شد و بوسیله سلولهای خورشیدی بحرکت درآید و از قابلیت کنترل پرواز اتوماتیک برخوردار باشد. وزن این پهباد در حدود پنج کیلوگرم خواهد بود و از قلابهایی خاصی جهت نصب دوربین بر روی آن استفاده شده است. استفاده از چنین پهبادهایی در حفاظت از محیط زیست می تواند صره جویی بسیار زیادی به همراه داشته باشد و همچنین شکارچیان بسیار زیادی را به دام پلیس بیاندازد.