دست رباتیکی پرينت سه بعدي شده برای معلولین

در تاریخ 1395-01-11 منتشر گردیده

امروزه محصولات پزشکی بسيار زيادی با استفاده از پرينترهاي سه بعدي توليد و عرضه مي گردد ولی برخی از پروتزها و يا به عبارت ديگر دستهاي مکانيکي پرينت سه بعدی شده قابليت کنترل و یا حرکت ندارند. لازم به ذکر می باشد که تکنولوژی توليد پروتزهای پزشکی بيشتر در اختیار کشورهاي توسعه يافته مي باشد و بطور متوسط هشتاد درصد افراد نيازمند پروتز در کشورهاي در حال توسعه، عقب افتاده و یا در حال جنگ مي باشند. اخیراً در دانشگاه ويکتوريا پروژه ای به نام دست ويکتوريا جهت توليد پروتزهاي مورد نياز براي افراد کم درآمد و محتاج در حال انجام مي باشد که تمرکز خود را بر روي دو کشور فقیر گوانتامانا و نپال و همچنين کشورهاي نيازمند متمرکز نموده است. لازم به ذکر می باشد فایلهای قابل پرینت سه بعدی این دستهای مصنوعی در اینترنت موجود می باشد و می توان از آنها جهت تولید این محصولات استفاده نمود. هدف از اين انجام این پروژه توليد پروتزهاي شخصي مي باشد بطوريکه پروتز از کتف به پائين رو پوشش داده و پروتز پرینت سه بعدی شده قابلیت حرکت داشته باشد. بر اساس نتايج بدست آمده از انجام این پروژه، پروتز توليد شده با استفاده از پرینترهای سه بعدی دارای سرعت حرکتي پائيني می باشند ولی سيستم حرکتي آن شباهت بسيار زیادی به دست واقعي انسان دارد. هزينه تولید این محصولات بسيار پائين می باشد و دلیل پائین بودن قیمت استفاده از پرينتر سه بعدي و اسکنر سه بعدي ليزري مي باشد. استفاده از پروتزهاي توليد شده به افراد نيازمند اميد به زندگي بيشتري می دهد و این امکان را مهیا می نماید که این افراد در انجام کارهای خود نيازمند کمک ديگران نباشند و اين موضوع مي تواند در يافتن شغل مناسب به آنها کمک نمايد تا بتوانند به زندگي عادي برگردند. در طراحي اين دستهای مکانیکی از سيستم قفل شونده با قابليت چرخش و يک مچ ابداعي استفاده شده است. نحوه حرکت انگشتان اين دستهای مکانیکی پرینت شده به گونه اي طراحي شده است که قابليت در دست گرفتن گرفتن خيلي از اشياء را دارا مي باشد و قابليت چرخش مچ اين امکان را فراهم مي نمايد که افراد به راحتي بتوانند با استفاده از قاشق و چنگال غذا بخورند. اين پروتز می تواند به راحتي توسط بيماران و بدون توجه به نوع ناتواني آنها مورد استفاده قرار گیرد و اين نکته که دست آنها از چه نقطه اي قطع شده است مورد استفاده قرار گيرد. نحوه اتصال این دست مکانيکي توليد شده به کتف فرد استفاده کننده بسيار مهم مي باشد و اين موضوع با استفاده از اسکنر سه بعدي ليزر و تغییر قسمت اتصال به راحتي قابل حل مي باشد. بطور کلی مي توان گفت که پروتز توليد شده تمامي نيازهاي افراد نيازمند را برآورده می نمايد.