تولید اکثر قطعات موشک هدايت شونده با استفاده از پرينتر سه بعدي توسط شرکت ریتئون

در تاریخ 1395-01-11 منتشر گردیده

متخصصین شرکت ریتئون موفق به تولید نمونه جديدي از موشکهاي هدايت شونده با استفاده از پرینترهای سه بعدی شده اند. بنابر اظهارات این شرکت تقريباً اکثر قطعات اين موشک هدايت شونده که شامل راکت موتور، بدنه فنها، قطعات راهنما و کنترل کننده موشک و غيره می باشد با استفاده از پرينتر سه بعدي توليد شده اند. هدف این شرکت از تولید این موشک جایگزینی روشهای سنتی تولید با روشهای نوین نمونه سازی سریع و یا پرینتر سه بعدی می بود. لازم به ذکر می باشد که در این پروژه از پرینترهای سه بعدی پودر فلز که معروف به پرینترهای DLMS می باشند استفاده گردید. استفاده از پرینترهای سه بعدی باعث می گردد تا قطعات مورد نیاز بسیار کم هزینه تر تولید شوند و همچنین پروسه طراحی تا تولید بسیار کوتاه تر گردد. استفاده از پرینترهای سه بعدی این امکان را مهیا می سازد که مهندسين و طراحان اقدام به طراحي قطعاتي بسیار پیشرفته تر نمایند