بودجه نظامی پیشنهادی برای سال ۲۰۱۸ در آمریکا شاهد رشد چشمگیری در زمینه فن آوری های پرینت سه بعدی است

در تاریخ 1396-04-18 منتشر گردیده

بودجه نظامی آمریکا برای سال 2018 بالغ بر 639 میلیارد دلار است که در بخش تکنولوژی پرینت سه بعدی رشد قابل توجهی داشته است. اگرچه این طرح هنوز به تصویب نرسیده است اما اهمیت تولید افزایشی در صنایع نظامی آمریکا را بیش از پیش نمایان می کند.


این بودجه منابع لازم برای پروژه های نظامی دپارتمان دفاع، ساخت و ساز نظامی و کارکنان را پوشش می دهد. شاید مهمترین بخش این طرح بودجه، افزایش چشمگیر آن در بخش پرینت سه بعدی برای استفاده های نظامی است. بر طبق بودجه، این تکنولوژی میتواند در زنجیره تامین صنعتی تغییرات اساسی ایجاد کند. 


در تعریف بودجه آمده است که ارتش میتواند از تعداد بالای پرینترهای سه بعدی در سطح تکنیکی سود ببرد و همچنین پیشنهاد داده است که موسسه نوآوری های تولید دفاعی شکل گیرد. این تکنولوژی کاربردهایی نیز در بخش تولید قطعات کمیاب و پیچیده خواهد داشت و نیز میتواند در برآوردن نیاز بخش هایی که شرکت های سازنده تجهیزات اصلی (OEMs) قادر به تامین آن نیستند کمک کند.


در طرح بودجه به چالش هایی که افزایش بکارگیری پرینت سه بعدی با خود بهمراه خواهد داشت نیز اشاره شده است، مانند دشواری در تایید و تصدیق کیفیت قطعات پرینت شده سه بعدی (مخصوصا برای قطعاتی که در هواپیماها یا سیستم های فوق امنیتی استفاده می شوند). این طرح بر لزوم ارائه استاندارد واحد برای تعیین کیفیت قطعات پرینت شده تاکید دارد. 


بودجه تخصیص داده شده برای پرینت سه بعدی بالغ بر 13.2 میلیارد دلار است که باید در بخش تکنولوژی های نوین مانند پهپاد های Perdix، DARPA و غیره صرف شود.