در تاریخ 1396-04-17 منتشر گردیده

دنی کلود، فارغ التحصیل دانشکده هنر دانشگاه رویال لندن (Royal College of Art)، از پرینت سه بعدی برای خلق "شست سوم" مصنوعی استفاده کرده است. این عضو مصنوعی به کاربر کمک می کند تا فعالیت های مختلف و سختی مانند گیتار زدن را با سهولت بیشتری انجام دهد.


اندام مصنوعی عموما برای افراد ناتوان جسمی طراحی می شوند. در واقع اندام مصنوعی برای این گونه افراد ساخته می شود تا کمبود حرکتی آنها را به نوعی برطرف یا کاهش دهند. دنی کلود قصد دارد تا این تصور را تغییر دهد.


به عقیده دنی کلود، از اندام مصنوعی باید به عنوان یک گزینه مثبت یاد شود تا یک گزینه منفی. در واقع اندام مصنوعی باید برای توسعه توانایی های فردی تولید شوند تا رفع ناتوانی فردی. این فلسفه دنی کلود است برای خلق شست سوم با بهره گیری از پرینترهای سه بعدی تا به کاربر امکان دهد تا کارهای روزمره را به روشی جدید انجام دهد.


عضو مصنوعی جدید، به اصطلاح "شست سوم"، از طریق سنسور فشاری که در زیر کفش های کاربر قرار می گیرد کنترل می شود. به گفته دنی کلود، کار با این عضو در ابتدا ممکن است کمی مشکل به نظر بیاید ولی مانند هماهنگی دست و پا هنگام رانندگی یا نواختن پیانو، میتواند بعد از مدتی توسط کاربران به آسانی انجام شود.


شست سوم از فیلامنت Ninjaflex ساخته شده است و با دو موتور تعبیه شده قادر به حرکت در جهات مختلف است. این عضو با یک روکش رزینی پرینت سه بعدی شده در جای خود نگه داشته شده است. دنی کلود در حال طراحی نوع خاصی ازین عضو است که قابلیت تنظیم برای سایز های مختلف دست را داشته باشد.


در حالیکه توسعه اندام های مصنوعی برای افراد ناتوان همچنان باید به عنوان یک اولویت دیده شود اما وسیله طراحی شده توسط کلود میتواند قابلیت های جالبی را برای افراد سالم نیز فراهم آورد.


 

نمایش تصویر