شرکت Robotel Turkey در حال تولید اندام مصنوعی برای کودکان ترکیه با استفاده از پرینترهای سه بعدی است

در تاریخ 1396-04-15 منتشر گردیده

پرینت سه بعدی در حال کمک به مردم، مخصوصا کودکان، در سرتاسر جهان است تا بتوانند به اندام مصنوعی قابل تنظیم و مرقون به صرفه دسترسی داشته باشند. در همین زمینه، شرکت Robotel Türkiye که تولید کننده پرینترهای سه بعدی است، در حال کمک به افراد جوان متقاضی اندام مصنوعی در ترکیه است.


این شرکت پروژه تولید اندام مصنوعی سه بعدی را در سال 2015 شروع کرد و در همان سال ها مورد توجه رسانه های ترکیه قرار گرفت. در اوایل امسال، شرکت Robotel Türkiye بطور رسمی به عنوان یک NGO شناخته شد (Robotel Derneği).


شرکت Robotel Türkiye در حال پیشبرد پروژه هایی است به کودکان ترکیه ای که انگشتان یا دستان آنها دچار حادثه شده و کارایی سابق را ندارد، با ساخت اندام مصنوعی پرینت سه بعدی شده قابل تنظیم کمک کند. مدیر این شرکت گفته است: "هدف شرکت ما اینست که به مردم، مخصوصا کودکان، کمک کنیم تا در فعالیت های روزمره اجتماعی بتوانند حضور داشته باشند. این دست جدید پرینت شده به آنها کمک میکند که هم از لحاظ فیزیکی زندگی راحت تری داشته باشند و هم بجای حس ناتوانی، احساس خوبی در تعامل با افراد سالم داشته باشند".


در حال حاضر این سازمان بالغ بر 1200 نیروی داوطلب دارد و همچنین به بیش از 160 شرکت تولید کننده پرینتر سه بعدی دسترسی دارد. تاکنون این سازمان برای 32 نفر متقاضی دست های مصنوعی ساخته و در حال تولید تعداد بیشتر برای متقاضیان بعدی است.


 

نمایش تصویر