استفاده يک مرد چيني از امپلنت تيتانيوم پرينت سه بعدي شده بعد از شليک گلوله به صورتش

در تاریخ 1395-01-11 منتشر گردیده

متخصصین و جراحان بسیاری از پرينترهاي سه بعدي و اسکنر هاي سه بعدي در جهت توليد مدل هاي فيزيکي، شبیه سازی عمل جراحی و غیره استفاده مي کنند و اخيراً محصولات تولید شده با پرینترهای سه بعدی در ارگانهاي مهمي همچون صورت استفاده می شوند. . به عنوان مثال مي توان به يک مرد 38 ساله چيني اشاره نمود که آسیب دیدگی صورتش بر اثر اصابت اتفاقی گلوله تفنگ با استفاده از ایمپلنت پرینت سه بعدی شده برطرف شد. اصابت گلوله باعث گردیده بود تا بخش زيادي از فک و همچنين دندانهاي او از رفته و این موضوع باعث شده بود تا این فرد توانانی خوردن غذا و همچنین تکان دادن فک خود را نداشته باشد. متخصصین و جراحان بعد از معاینه و سي تي اسکن و عکاسي ايکس ري نمودن از صورت اين مردتشخيص دادند که مي توان با استفاده از پرینتر سه بعدی فک جديدي از مواد تيتانيومي براي او بسازند. بدین ترتیب این مرد چینی بعد از عمل جراحی موفق توانست مشکل پزشکی خود را حل نمایند و همچنین پزشکان توانستند دندانهاي او را نيز بازسازي نمايند و حالا او مي تواند به راحتي غذا بخورد.