شرکت ViscoTec سیستم جدیدی را معرفی کرده است که می تواند جایگزین مناسبی برای اکسترودرهای سنتی FDM شود

در تاریخ 1396-04-10 منتشر گردیده

پرینترهای چند-ماده ای (multi-material) برای مدت طولانیست که در پرینترهای FDM استفاده می شوند. از میان مزیت های فراوان این گونه ماشین ها، قابلیت ترکیب رنگ و ترکیب مواد از اهمیت بیشتری برخوردار است. درحالیکه بیشتر پرینترها از اکسترودرهای تک ماده ای استفاده می کنند، دور از ذهن نیست که تصور کنیم بزودی اکثر پرینترها از اکسترودرهای دو فیلامنتی یا چند فیلامنتی استفاده کنند. به همین ترتیب، سیستم های چند–ماده ای مختلفی هم جدای از سیستم FDM موجود است.
در همین زمینه، سیستم جدید شرکت آلمانی ViscoTec بنام ViscoDUO-FDD 4/4 از خمیر ها و مایعات برای ایجاد قطعات استفاده می کند. آنها قصد دارند تا از این سیستم به عنوان جایگزینی برای اکسترودرهای سنتی FDM  استفاده نمایند.
این سیستم پرینترها را قادر می کند تا از میان دو مایع، ترکیبی از خمیرها و مایعات را بوجود آورند و نسبت ترکیب آنها را کنترل نمایند. مزیت قابل توجه این سیستم اینست که می تواند تقریبا بر روی همه پرینترهای سه بعدی FDM نصب و بکار گرفته شود.


 

نمایش تصویر