ارائه نمونه اولیه یک Ejection System برای پرینت پیوسته سه بعدی

در تاریخ 1396-04-04 منتشر گردیده

پرینت پیوسته اخیرا توجه زیادی را به خود جلب کرده است. دلیل آن اینست که خیلی از شرکت ها و مشتریان حرفه ای تمایل دارند تا پرنیت های سه بعدی خود را بصورت خط تولید درآورند تا تولید پیوسته و بدون وقفه ای داشته باشند. این روش جدید پرینت سه بعدی را یک قدم به سمت تولید پیوسته و بدون وقفه پیش میبرد. برای تحقق این هدف، مایکل مولیناری یه  نمونه اولیه سیستم پرینت پیوسته را ارایه کرده است.


ویدئو


این سیستم از جهاتی بسیار آسان و از جهاتی به نسبت پیچیده است. این سیستم از یه پرینتر دو بعدی برای انتقال صفحات پرینت به صفحه تولید استفاده کرده و هر صفحه کاغذ را به عنوان بستر (Bed) پرینت بکار می برد. مزیت این سیستم اینست که هنگام تمام شدن پرینت، پرینتر به عنوان یک مکانیزم تعویض بستر عمل میکند. این سیستم همچنین پرینت های به اتمام رسیده را از طریق یک دریچه در پایین صفحه تولید انبار می کند. سپس دریچه جمع شده و پرینتر دو بعدی در هنگامی که پرینتر FDM برای پرینت بعدی آماده می شود، صفحه جدید را جایگزین می کند. کاربران میتوانند یه ظرف را برای انباشتن پرینت های آماده شده در زیر دستگاه قرار دهند.


ویدئو


 

نمایش تصویر