قرار داد شرکت Boom و Stratasys برای سرعت بخشیدن به توسعه هواپیماهای مافوق صوت

در تاریخ 1396-03-29 منتشر گردیده

شرکت های Stratasys و Boom Supersonic اعلام کردند که قصد شراکت در پروژه عظیمی را دارند تا صنعت سفرهای ما فوق صوت را یک قدم به سمت همگانی کردن پیش ببرند. با هدف شکل دادن به آینده سفرهای ما فوق صوت و طبق این قرارداد سه ساله تمهیداتی اندیشیده میشود تا شرکت Boom بتواند تولید محصولات فوق پیشرفته هواپیمایی را بر مبنای تکتولوژی سه بعدی شرکت Stratasys با شتاب بیشتری دنبال کند.
با بهبود طراحی، سرعت تولید و بازدهی اقتصادی تولیدات افزایشی، شرکت Boom برنامه ای دارد تا اولین پرواز Xb-1 ما فوق صوت خود را بزودی آغاز نماید. این شرکت در حال توسعه قطعات 450mc و F370 تولید شده با پرینترهای سه بعدی در شرکت Stratasys هستند. این قطعات به نحوی طراحی شده اند تا خصوصیات ترموپلاستیکی آنها ارتقا پیدا کرده تا  بتوانند برای شرایط آب و هوایی سخت کارایی بهتری از خود نشان دهند.


 

نمایش تصویر