محققان دانشکاه Oregan در حال توسعه روشی هستند تا سلول های خونی پرینت شده با پرینترهای سه بعدی را برای عصب کشی دندان بکار گیرند

در تاریخ 1396-03-28 منتشر گردیده

عصب کشی دندان میتواند در دراز مدت باعث شکنندگی و از بین رفتن دندان ها شود. محققان دانشگاه OHSU در پرتلند آمریکا، روش جدیدی را بکار گرفته اند تا رگ های خونی پرینت شده با پرینتر های سه بعدی را در دندان تعبیه کنند تا در دراز مدت نتایج بهتری برای بیماران داشته باشد.
این تحقیق که به رهبری دکتر لوییز برتاسونی انجام گرفته بر مبنای تحقیق قبلی این گروه از محققان انجام گرفته است که در آن مویرگ های خونی مصنوعی در آزمایشگاه تولید شده بود. آنها قالبی از الیاف که ازمولکول های شکر ساخته شده بود را بر روی روکش خارج شده از دندان قرار دادند و ماده ای ژل مانند پروتئین های بدن روی آن تزریق کردند و آنرا با سلول های ریشه ای دندان پر نمودند. محققان سپس الیاف را خارج کردند تا یک میکرو کانال طولانی در روکش دندان ایجاد کرده تا بتوانند سلول های درون پوش (endothelial cells) را در آن تزریق نمایند. بعد از هفت روز، سلول های تولید کننده عاج دندان شروع به تکثیر در جوار دیواره ها ی دندان کرده و رگ های خونی مصنوعی درون دندان ایجاد شدند.

نمایش تصویر