آمادگی شرکت Nidek برای استفاده از پرینت های سه بعدی برای تشخیص مشکلات چشمی بیماران

در تاریخ 1396-03-22 منتشر گردیده

شرکت Nidek قصد دارد تا از قطعات پرینت سه بعدی برای تشخیص بیماری های چشم و همچنین بهبود کارایی تجهیزات چشم پزشکی استفاده کند. آنها قصد دارند در فاز آزمایشی، این قطعات را در دستگاه Gonioscope که برای مشاهده فاصله بین قرنیه و عنبیه است، استفاده نمایند.
سزار توناسی، مدیر عامل شرکت Nidek گفته است: "همکاری با شرکت Stratasys باعث سهولت استفاده از این قطعات در نمونه های اولیه آزمایشی شده است. بکارگیری این تکنولوژی ما را قادر ساخته است تا بتوانیم قطعات پیچیده با هندسه های بسیار ظریف را به مرحله ساخت برسانیم. امکان اطمینان از کیفیت مدل طراحی شده در مراحل اولیه توسعه به ما کمک کرده است تا مراحل هزینه بر فرآیند ساخت را حذف کرده و زمان لازم برای ساخت را در مقایسه با روش های سنتی به میزان قابل ملاحظه ای کاهش دهیم." 

نمایش تصویر