در تاریخ 1396-03-13 منتشر گردیده

انگشتان پلاستیکی که با تکنولوژی پرینت سه بعدی ساخته شده است قادر به گذراندن امتحانات پایانی خود شده است. الویر اسمیتِ ۱۵ ساله کارایی دست راست خود را تقریبا بعد از تصادف از دست داده بود.
امروزه یکی از مهمترین کاربرد های پرینتر های سه بعدی استفاده از این تکنولوژی برای درست کردن اجزای شکسته بدن انسان است. دست و پاهای ساخته شده با استفاده از پرینتر های سه بعدی در حال تغییر دید مردم نسبت به مبحث اعضای مصنوعی بدن انسان هستند. این در حالیست که پرینت سه بعدیِ بایو (3D bioprinting) قدمی فراتر گذاشته و در تلاش برای تولید پرینت سه بعدی ارگان های بدن از سلول های بنیادی هستند.
در شهر Ilkeston در بریتانیا تکنولوژی پرینت سه بعدی بار دیگر بکار گرفته شد تا فردی را نجات دهد. در آنجا پسری بنام الیور اسمیت یک انگشت پرینت شده سه بعدی دریافت کرده که او را قادر ساخته تا از پس امتحانات خود بر آید. بکارگیری وسایل پرینت شده سه بعدی بر خلاف اتفاقاتی که برای الیورِ بریتانیایی افتاده، یک داستان دلگرم کننده بوده است.
این اتفاق زمانی رخ داد که الیور قصد داشت دوچرخه دوست خود را تعمیر کند که متاسفانه بدلیل ایجاد مشکلی در سیستم ترمز آن دچار این حادثه شد. طی این حادثه بازوی راست الیور با پنجره یک خانه برخورد داشت و باعث شد تا تکه های شیشه فاصله بازو تا آرنج او را دارای جراحت سنگین کنند. بعد از عمل جراحی بر روی دست او، پزشکان اعلام کردند که الیور در بهترین حالت میتواند بین ۴۰ تا ۷۰ درصد از توانایی دستان خود را بدست آورد.
یکی از معلمان الیور که در تکنولوژی های طراحی سابقه ای داشته پیشنهاد داده تا مدرسه با استفاده از پرینترهای سه بعدی یک وسیله کمکی برای الیور طراحی کند. با اندازه گیری های دقیق از دست الیور، مدرسه توانست انگشت سه بعدی ای بسازد تا بطور کامل با گچ دست الیور منطبق شود تا به پروسه بهبودی او کمک کند.
الیور میگوید که انگشت سه بعدی ساخته شده به طور چشمگیری به او کمک کرده است. او به Derby Telegraph گفت: “با اینکه مدتی طول کشید تا به آن عادت کنم،‌ اما زندگی برام بسیار راحت تر شده است. من از معلم خود بسیار ممنونم. او فراتر از آنچه که از یک معلم انتظار داشتم برای من انجام داد. من تا اینجا از پس امتحاناتم بر آمدم و امیدوارم بتوانم آنرا با موفقیت به اتمام برسانم.”
معلم او گفت: “تنها ۱۵ دقیقه طول کشید تا انگشت سه بعدی طراحی شده پرینت شود.” او اضافه کرد: “ما تعدادی نمونه اولیه ساختیم و اکنون در حال نهایی کردن طرح هستیم.” من فکر میکنم این یک کمک بزرگ برای الیور و امثال او خواهد بود. ما هنوز بدنبال بهبود طرح هستیم تا او بتواند با استفاده از انگشت طراحی شده که نام آنرا Claws 5 گذاشتیم، از پس امتحانات عملی خود نیز برآید.”


 


 

نمایش تصویر