محققان کره جنوبی در حال توسعه فرآیند تولید گوش های بایوپرینت شده هستند

در تاریخ 1396-03-13 منتشر گردیده

اخیرا محققان موسسه ماشین آلات و مواد کشور کره جنوبی (KIMM) و بیمارستان دانشگاه ملی چانگنام (Chungnam) اعلام کردند که در کنار پروژه های تحقیقاتی دیگر، در حال همکاری برای توسعه یک فرآیند پرینت بایو (Bioprinting) برای بازسازی گوش هستند. برای پیشبرد این تحقیق، دانشمندان قصد استفاده از سلول های غضروفیِ رشد داده شده توسط تیمی از بیمارستان دانشگاه ملی چانگنام و استفاده از نتایج تحقیقات محققان موسسه KIMM در زمینه توسعه روشی مخصوص برای پرینت سه بعدی بایو برای بازسازی گوش هستند. محققان می گویند که در مسیر پیشرفت پروژه، گوش های سه بعدی بایو پرینت شده را قبل از هر گونه پیوند بر روی انسان، ابتدا بر روی حیوانات آزمایش خواهند کرد.