طراحی روشی توسط محققین برای جلوگیری از سرقت طرح های CAD از طریق ایجاد عیب های پنهان در مدل سه بعدی

در تاریخ 1396-03-10 منتشر گردیده

محققان دانشکده مهندسی در دانشگاه نیویورک راهی را برای تولید کنندگان قطعات سه بعدی یافته اند تا با ایجاد نقص های پنهان در طراحی های CAD، از طرح های خود محافظت کنند. این تیم گستره ای از ویژگی های امنیتی را برای این کار در نظر گرفته است؛ از القاء حفره در بخش هایی که باید بطور کامل پر باشند تا پرینت قطعات به نحوی که به سادگی از هم جدا شوند.
یکی از دانشجویان دکتری در دانشگاه نیویورک می گوید: " طیف وسیعی از ویژگی های امنیتی ای که در این کار ارائه شده می تواند انعطاف پذیری زیادی به مهندسان کاربردی (Application Engineers) بدهد تا این معایب را به راحتی در بخش های پیچیده کار تعبیه کنند. اکثر قطعات صنعتی تولید شده با این پرینتر ها از چنان پیچیدگی ای برخوردار هستند که لزوم استفاده از این ویژگی های امنیتی را توجیه می کنند ".